"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

WZC 31.03.2016 r. – podsumowanie

Dnia 31.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice. Po wstępnej weryfikacji przegłosowane zostały zmiany w statucie zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Zarząd został upoważniony do korekt w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego na etapie sprawdzania LSR.