"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Witamy Michałowice!

17 listopada 2015 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn przyjął Gminę Michałowice w poczet członków – Uchwała nr 8/2015.

Deklarację Członkowską w imieniu Gminy Michałowice złożył mgr inż. Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice.

Obszar działania Stowarzyszenia LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice wynosi obecnie:

obszar