"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

UWAGA – ograniczony kontakt z petentami LGD

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu, w którym mieści się Biuro Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ograniczono pracę biura do pracy zdalnej.

Oznacza to, że kontakt z pracownikami biura będzie możliwy za pomocą e-maila: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz pod numerami telefonów: 575-905-30 lub 606-396-973

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.