"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Zapraszamy w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodów Komorów KOMOROWIANIE do zgłaszania prac w konkursie fotograficznym pt. „Moje Miejsce – odkrywamy piękno Gminy Michałowice”.

Prace można zgłaszać do 20 września 2019. Atrakcyjne nagrody.

Wszystkie informacje zawiera regulamin opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa www.komorowianie.pl i dostępne do pobrania również na naszej stronie.

Projekt realizowany jest jako tzw. operacja własna LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice i finansowany jest ze środków unijnych PROW 2014-2020 i budżetu krajowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu