"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Szkolenie dla Mazowieckich Lokalnych Grup Działania

W miniony piątek 6 listopada 2015 odbyło się szkolenie dla Mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Zostały poruszone m. in. Kwestie dotyczące harmonogramu wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Objętego PROW 2014 – 2020 konkursu na wybór strategii rozwoju oraz zagadnienia dotyczące projektów grantowych, projektów własnych LGD jak i projektów konkursowych w kontekście tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn – Raszyn reprezentowała delegacja w składzie Prezes Witold Czuksanow, Wiceprezes Marcin Rybicki, Specjalista ds. Administracji w biurze LGD Małgorzata Sałagan – Zimny.