"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW

Od 2 do 16 lipca 2018 roku trwa nabór wniosków dotacyjnych na premię i rozwój istniejących firm ogłoszony przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Do pozyskania jest 50 tys. zł premii na podjęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy na szkolenia dla wnioskodawców, które odbędą się w najbliższy czwartek 28 czerwca 2018 r. w Nadarzynie, Raszynie i Michałowicach:
– 9.00 – Urząd Gminy Nadarzyn
– 13.00 – Urząd Gminy Michałowice
– 16.00 – Centrum Kultury Raszyn

Celem szkoleń jest poinformowanie potencjalnych Wnioskodawców o zasadach udzielania wsparcia i trybie oceny wniosków przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Szkolenia prowadzić będzie ekspert ds. funduszy europejskich Michał Marciniak.

Szkolenia są bezpłatne i ogólnodostępne. Nie prowadzimy zapisów na szkolenia. Serdecznie zapraszamy  do zadawania pytań i dyskusji podczas szkoleń.

Dodatkowe informacje w sprawie szkoleń i prowadzonych naborów w biurze LGD w Ruścu, ul. Osiedlowa 72, tel. +48 575-905-308 lub drogą mailową: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl.