"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Stworzenie przedsiębiorstwa – Agencja Reklamowo-Kreatywna „Make Music and Movie”

Nazwa beneficjenta: Michał Krzysztof Stawarski

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem projektu było stworzenie stabilnego samozatrudnienia oraz angażowanie do współpracy lokalnych twórców oraz aktywizacja potencjału ludzkiego.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Michał Krzysztof Stawarski
ul. Błońska 6b
05-830 Nadarzyn