"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup nowych urządzeń i narzędzi pracy.

Nazwa beneficjenta: Tomasz Brzeziński

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług remontowo-wykończeniowych w ramach dwóch pakietów usług; Standard Premium.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Focus Tomasz Brzeziński
ul. Wojska Polskiego 2B, 05-816 Michałowice
Tel: 791 003 644


Źródło: https://www.oferteo.pl/focus-tomasz-brzezinski/firma/3530486