"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych

Nazwa beneficjenta: Zuzanna Majewska

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było założenie działalności specjalizującej się w wynajmowaniu agregatów prądotwórczych. Firma świadczy usługi wynajmu agregatów prądotwórczych spełniających najnowsze trendy w ochronie środowiska.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Leader Rent Zuzanna Majewska
Wynajem maszyn budowlanych

ul. Sienkiewicza 24B, 05-090 Nowe Grocholice
Tel: 519 468 998
Email: info@leaderrent.pl
http://agregatynawynajem.pl


Źródło: http://agregatynawynajem.pl