"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Międzynarodowe Biuro Rachunkowe – Joanna Karczmarzyk.

Nazwa beneficjenta: Joanna Danuta Karczmarzyk

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było utworzenie działalności gospodarczej zajmującej się usługami księgowymi, w szczególności rozliczaniem podmiotów gospodarczych, a także pomoc w otwarciu działalności gospodarczej w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Joanna Karczmarzyk
ul. Klasyczna 8
05-830 Stara Wieś
e-mail: joannakarczmarzyk@op.pl