"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Regeneracja ekranów LCD oraz serwis smartfonów

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Dobrzański

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Projekt polegał na stworzeniu działalności polegającej na usługach serwisowych wraz z regeneracją i wymianą stłuczonego ekranu.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Krzysztof Dobrzański
ul. Jesionowa 17A
05-816 Michałowice


Fot. Krzysztof Dobrzański