"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Podsumowania 2021 roku z działalności LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Podsumowując ubiegły rok działalności LGD przedstawiamy sprawozdanie oraz prezentację podsumowujące mijający 2021 rok.

Kończąc 2020 rok mieliśmy nadzieję, że to był taki wyskok losu i na pewno rok 2021 będzie inny…a tymczasem był to rok w którym kolejny raz przyszło nam się mierzyć z wyzwaniami nie do końca od nas zależnymi. Jednak tak patrząc wstecz mimo wszystko udało się nam wiele zrobić i powinniśmy zdecydowanie zaliczyć ten rok do udanych.

Rok 2021 był dość intensywnym rokiem, bo pomimo cały czas trwającej pandemii staraliśmy się realizować działania zgodnie Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 oraz Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 2021 rok, a czy nam się udało, sami oceńcie…. Poniżej prezentujemy najważniejsze działania oraz sukcesy LGD w mijającym roku.

W 2021 roku ogłosiliśmy łącznie 4 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023, w tym:

 • przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź
  rekreacyjną;
 • przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Budżet LSR Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice został kolejny raz zwiększony. W ramach podpisanego w tym roku aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymaliśmy:

 • dodatkowe środki na realizację poddziałania 19.2 wzrosły o 479 000 € i wynoszą 2 740 250 € (co przy kursie 4 PLN/EUR) stanowi kwotę 10 961 000 zł
 • limit w budżecie na poddziałanie 19.4 wynosi obecnie 428 730 € (co przy kursie 4 PLN/EUR) stanowi kwotę 1 714 920 zł.

Czym zajmowało się Biuro LGD?

 • realizowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju na 2014-2023 rok, jako podstawowe zadanie LGD,
 • ogłaszaliśmy nabory i oceniali operacje składane przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LGD przyznaje dotacje dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Również Gmina może pozyskać środki z LGD na inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną,
 • prowadziliśmy doradztwo i szkolenia dla Wnioskodawców oraz przygotowaliśmy materiały pomocnicze dla osób składających wnioski w ramach naboru na premie dla przyszłych przedsiębiorców,
 • przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych,
 • realizowaliśmy działania promujące gminy członkowskie oraz Stowarzyszenie, w tym m.in. przygotowywane były materiały publikowane w biuletynach gminnych, wydane kalendarze i inne materiały promocyjne,
 • prowadziliśmy bieżące działania biura (kontakty z beneficjentami i urzędami, obsługę posiedzeń Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków LGD, organizację warsztatu refleksyjnego, przygotowywanie sprawozdań, pism, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej przy współpracy z biurem rachunkowym oraz inne niezbędne prace).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją LGD.

Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom, partnerom i mieszkańcom LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, z którymi mogliśmy współpracować w ciągu tych dwunastu miesięcy i rozwijać naszych „Przedsiębiorców”.