"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich

Nazwa beneficjenta: Paulina Kołodziejczyk

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było wykonanie remontu, przystosowanie i wyposażenie lokalu. Kolejnym etapem było doposażenie salonu w niezbędne meble i akcesoria fryzjerskie.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Salon Fryzjerski przy Ceglanej
Paulina Kołodziejczyk
ul. Ceglana 2B
05-806 Komorów
Tel. 508906748
e-mail: salon.kolodziejczyk@gmail.com


Źródło: https://www.facebook.com/Salon-Fryzjerski-Przy-Ceglanej-108500200622790/photos/a.110603417079135/110646320408178