"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Akademia Społecznie Aktywnych

W dniu 9 kwietnia br. p. Marcin Rybicki – Wiceprezes LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice reprezentował nasze Stowarzyszenie w „Akademii Społecznie Aktywnych” w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Tematem spotkania była „Promocja działań w organizacjach społecznych i pozyskiwanie sojuszników”. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.  jak budować pozytywny wizerunek organizacji w swoim środowisku działania, poznali skuteczne sposoby docierania do odbiorców i przekazywania informacji o swoich inicjatywach, w tym także opanowali niełatwą sztukę skutecznej współpracy z lokalnymi mediami. Szkolenie było również kolejną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami.

Fotografie wykonał p. Piotr Tomaszewski.

WZC 31.03.2016 r. – podsumowanie

Dnia 31.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice. Po wstępnej weryfikacji przegłosowane zostały zmiany w statucie zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Zarząd został upoważniony do korekt w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego na etapie sprawdzania LSR.

Spotkania informacyjne

 

Od stycznia 2016 r. trwa ocena naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i od jej wyników zależy, czy strategia którą przygotowaliśmy zostanie wybrana do realizacji. O wynikach konkursu na wybór LSR poinformujemy na stronie internetowej. Niezależnie od niej w najbliższym czasie planujemy spotkania informacyjne z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami na temat możliwości i zasad uczestnictwa w realizacji projektów które, mamy nadzieję, zostaną wdrożone w wypadku pozytywnego zakończenia procedury konkursowej.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w takich spotkaniach bardzo prosimy o zgłoszenie, kontakt mailowy na adres LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice: lgd@nadarzy-raszyn.pl celem umówienia terminu i miejsca takiego spotkania.

 

Konsultacja indywidualna z p. Michałem Siejkiem ze Stadniny w Dawidach

zdjęcie dorzadztwo w biurze (1)