"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

UWAGA !!! KONKURS – LOGO PILNIE POSZUKIWANE !!!

Konkurs na „Najlepszy znak identyfikacji graficznej (logo) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice”

 

  1. Organizator Konkursu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

 

  1. Cel Konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie loga, które stanie się wizytówką Lokalnej Grupy Działania. Logo powinno charakteryzować wspólny obszar działania Gmin Nadarzyn, Raszyn, Michałowice być zrozumiałe i czytelne.

 

  1. Przedmiot Konkursu:

Tematyka loga jest dowolna. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać poczta lub dostarczyć osobiście jedną propozycję loga wydrukowaną na kartce w formacie A4, a także w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD w formacie PDF.

 

  1. Terminarz Konkursu:

Rozpoczęcie Konkursu 22.07.2016 r.

Zakończenie Konkursu 02.09.2016 r.

 

  1. Uczestnictwo i warunki konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zameldowanych na obszarze Gmin: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice. Prace Konkursowe wraz z „Kartą Zgłoszenia” oraz „Oświadczeniem” uczestników należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 02.09.2016 r na adres: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Rusiec, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn. Jury będzie stanowić Zarząd LGD. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ramach głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl  oraz na stronach Gmin członkowskich. Jednocześnie zwycięzca zostanie poinformowany o wyborze jego pracy.

6. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w postaci laptopa (wartość 2.000 PLN).

Szczegółowe informacje – „Regulamin Konkursu”, „Oświadczenie” oraz „Karta Zgłoszenia” poniżej:

1. „REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ZNAK IDENTYFIKACJI GRAFICZNEJ (LOGO) STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE”

2. „OŚWIADCZENIE”

3. „KARTA ZGŁOSZENIA”

UWAGA!!! Zmiana godzin pracy biura LGD

Drodzy Państwo Uchwałą nr 10/2016  Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z dnia 20 lipca 2016 r. zostały zmienione godziny pracy Biura LGD:

 poniedziałki 8:00 -17.00 
  wtorki/środy/czwartki 8:00 – 16.00

piątki 8:00 – 15:00 (dzień wewnętrzny)

Zapraszamy Biuro LGD

Kolejny etap za nami!

Dnia 13.07.2016 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Nadarzy-Raszyn-Michałowice w osobach Prezesa p. Marcina Rybickiego oraz Wiceprezesa p. Krzysztofa Grabki, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim „Umowę o przyznaniu pomocy” w ramach działania „LEADER” poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Pokonaliśmy kolejny krok przybliżający nasze Stowarzyszenie do celu jakim jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie przypominamy, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze LGD – Rusiec, ul. Osiedlowa 72 codziennie w godz. 8:00 – 16:00. Serdecznie zapraszamy na konsultacje w związku z pozyskiwaniem dotacji unijnych.