"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na usługę wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych z nadrukiem do projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS”, numer zapytania ofertowego 10/2021/MLBIS/LGDNRM. Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, lok. IX, 05-816 Michałowice, NIP 5342507756, Regon 362302746, KRS 0000571844 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację usługi wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych z nadrukiem.

  • Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania na realizację zamówienia polegającego na: Zagospodarowaniu terenu w północnej części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, numer zapytania ofertowego 11/2021.

  • Pełna treść zawiadomienia do pobrania TUTAJ.

Wyniki Konkursu „Marka Lokalna” Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Szanowni Państwo mamy przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie Konkursu „Marka Lokalna”.

Konkurs został zrealizowany w ramach projektu współpracy „Marka Lokalna na Bis” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, LGD „Brynica to nie granica” i LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Na konkurs wpłynęło 98 zgłoszeń. Jury dokonało oceny zgłoszeń w czterech kategoriach: Produkt spożywczy, Sztuka/rękodzieło, Produkt użytkowy/rzemiosło, Produkt turystyczny/rekreacyjny.

W kategorii produkt spożywczy z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
1. Reguły Smaku Izabela i Łukasz Marczak, gm. Michałowice
2. Restauracja Pod Ślimakiem, gm. Nadarzyn
3. U Strażaka Marcin Malczewski, gm. Raszyn
4. Andrzej Dobiegała – Wędliny tradycyjne, gm. Nadarzyn
5. Kawiarnia „U DZIEWCZYN – kawa i jedzenie” Marcin Jabłoński, gm. Nadarzyn

W kategorii sztuka/rękodzieło z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
1. „BURDKA SZYJE” Bogumiła Borejszo – Jarmińska, gm. Michałowice
2. „CERAMIKA JOANNY” „Good Life” Sp. z o.o. Joanna Kowalewska, gm. Michałowice
3. GRAWERUJEMY.EU Wojciech Kamieniecki, gm. Nadarzyn
4. Beata Kaszyca, gm. Michałowice
5. Iwona Piecuch, gm. Michałowice
6. BetiDO Beata Grzeniewska, gm. Michałowice
7. macrame&wool Dominika Dąbek, gm. Michałowice

W kategorii produkt użytkowy/rzemiosło z terenu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej wyłoniła laureatów:
1. SEKRETNE ŻYCIE PALET Mariusz Nowociński, gm. Raszyn
2. SHIRE HOME Dominika Poterek, Katarzyna Sokołowska – Poterek, gm. Nadarzyn
3. ROKOKO Stanisław Patruch, gm. Michałowice
4. O.LALA designs Konrad Dobrzyniecki, gm. Raszyn
5. ARTIGA Marta Tymoszuk, gm. Michałowice
6. HERMES SERWIS Jarosław Koć, gm. Michałowice
7. Piotr Bombik, gm. Michałowice
8. ORGANIC LIFE S.A. Katarzyna Śnieżko, gm. Michałowice

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z laureatami wybranymi z terenu LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” https://lesnakrainalgd.pl/ oraz LGD „Brynica to nie Granica” http://www.lgd-brynica.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2021

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na: Zagospodarowaniu terenu w północnej części Ogródka Jordanowskiegow miejscowości Raszyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie informuje, że w związku z odstąpieniem od zamówienia dot. zapytania ofetowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ zamawiającego Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, a tym samym istotnej zmiany zakresu zapytania ofertowego, unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.

  • Protokół z postępowania do zapytania ofertowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ do pobrania TUTAJ.

Posiedzenie Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej

Pragniemy poinformować, że w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 15.00 w Restauracji „Ucieranie Treści” w Pruszkowie odbędzie się posiedzenia Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej w czasie której dokonana zostanie ocena zgłoszeń złożonych w ramach Konkursu „Marka Lokalna” wraz z wyborem laureatów.