"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2022 realizacja usługi pt. organizacja studyjno-szkoleniowej do Włoch

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice oraz Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ul. Szkolna 1 26-434 Gielniów zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi pt. organizacja studyjno-szkoleniowej do Włoch.

– Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

Podsumowania 2021 roku z działalności LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Podsumowując ubiegły rok działalności LGD przedstawiamy sprawozdanie oraz prezentację podsumowujące mijający 2021 rok.

Kończąc 2020 rok mieliśmy nadzieję, że to był taki wyskok losu i na pewno rok 2021 będzie inny…a tymczasem był to rok w którym kolejny raz przyszło nam się mierzyć z wyzwaniami nie do końca od nas zależnymi. Jednak tak patrząc wstecz mimo wszystko udało się nam wiele zrobić i powinniśmy zdecydowanie zaliczyć ten rok do udanych.

Rok 2021 był dość intensywnym rokiem, bo pomimo cały czas trwającej pandemii staraliśmy się realizować działania zgodnie Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 oraz Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 2021 rok, a czy nam się udało, sami oceńcie…. Poniżej prezentujemy najważniejsze działania oraz sukcesy LGD w mijającym roku.

W 2021 roku ogłosiliśmy łącznie 4 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023, w tym:

 • przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź
  rekreacyjną;
 • przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Budżet LSR Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice został kolejny raz zwiększony. W ramach podpisanego w tym roku aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymaliśmy:

 • dodatkowe środki na realizację poddziałania 19.2 wzrosły o 479 000 € i wynoszą 2 740 250 € (co przy kursie 4 PLN/EUR) stanowi kwotę 10 961 000 zł
 • limit w budżecie na poddziałanie 19.4 wynosi obecnie 428 730 € (co przy kursie 4 PLN/EUR) stanowi kwotę 1 714 920 zł.

Czym zajmowało się Biuro LGD?

 • realizowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju na 2014-2023 rok, jako podstawowe zadanie LGD,
 • ogłaszaliśmy nabory i oceniali operacje składane przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LGD przyznaje dotacje dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Również Gmina może pozyskać środki z LGD na inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną,
 • prowadziliśmy doradztwo i szkolenia dla Wnioskodawców oraz przygotowaliśmy materiały pomocnicze dla osób składających wnioski w ramach naboru na premie dla przyszłych przedsiębiorców,
 • przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych,
 • realizowaliśmy działania promujące gminy członkowskie oraz Stowarzyszenie, w tym m.in. przygotowywane były materiały publikowane w biuletynach gminnych, wydane kalendarze i inne materiały promocyjne,
 • prowadziliśmy bieżące działania biura (kontakty z beneficjentami i urzędami, obsługę posiedzeń Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków LGD, organizację warsztatu refleksyjnego, przygotowywanie sprawozdań, pism, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej przy współpracy z biurem rachunkowym oraz inne niezbędne prace).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją LGD.

Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom, partnerom i mieszkańcom LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, z którymi mogliśmy współpracować w ciągu tych dwunastu miesięcy i rozwijać naszych „Przedsiębiorców”.

Komunikat po posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 31 stycznia 2022 r., odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w czasie którego dokonano oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2021 oraz nr 4/2021.

Łączna wartość projektów wybranych przez Radę w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wynosi 361 311 EUR/1 445 244 PLN. Operacje wybrane dotyczą jednostek sektora finansów publicznych.

Przedmiotem posiedzenia Rady były również operacje w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej o łącznej wartości, która wynosi 175 000 EUR/700 000 PLN. Operacje wybrane dotyczą wniosków przygotowanych przez osoby fizyczne, które planują otworzyć działalność gospodarczą.

Dokumentacja zostanie obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami.

Do pobrania:

 1. Protokół z posiedzenia rady
 2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 3/2021
 3. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 4/2021
 4. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 3/2021
 5. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 4/2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021/MLBIS/LGDNRM – USŁUGA WYDANIA BIULETYNU PROMUJĄCEGO

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi wydania biuletynu informacyjnego do projektu współpracy „Marka Lokalna na BIS” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt współpracy realizowany jest wspólnie przez trzy lokalne grupy działania: dwie z województwa śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach oraz jedną z województwa mazowieckiego Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

– Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ

Konsultacje

Osoby zainteresowane doradztwem na podjęcie działalności gospodarczej zapraszamy po telefonicznym umówieniu spotkania:

☎ 575905308

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachęcamy do załatwiania spraw droga telefoniczną lub elektroniczną mail: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU W NABORZE NA PREMIĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Szkolenie odbędzie się w najbliższy piątek 26.11.2021 r. o godzinie 15.00 w trybie on-line za pomocą komunikatora ZOOM Meeting.

LGD ogłosiło nabór wniosków dla osób zakładających firmę http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-42021/ bezzwrotna premia 50 tys. zł, przyjmowanie wniosków do 21.12.2021

Przedstawione zostaną zasady udzielania wsparcia, w tym limity środków w naborze, formy i wysokość dofinansowania. Omówione zostaną ponadto procedury wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zasady opracowania biznesplanu oraz kryteria wyboru operacji.

Link do spotkania proszę wejść na kilka minut przed spotkaniem https://us06web.zoom.us/j/89099770162

Szkolenie jest bezpłatne prosimy jedynie o wcześniejsze zgłoszenie, które przyjmujemy do piątku tj. 26.11.2021 do godziny 9.00 na  sszymczak@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz 575 905 308.