"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Podpisanie umowy ramowej na realizację LSR

17. 05. 2016 r. zostało podpisanych 29 umów na unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na terenie województwa mazowieckiego. LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice reprezentowali dwaj Wiceprezesi Stowarzyszenia p.Krzysztof Grabka oraz p.Michał Kucharski.

Foto żródło: Referat Prmocji Gmina Michałowice, Referat Promocji Gmina Raszyn, https://www.facebook.com/rzecznik.prasowy.UMWM/?fref=ts

Szkolenia pracowników LGD

W ostatnim czasie pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniach: „Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania” i „Metodyka doradztwa, wsparcie przy opracowaniu projektu, wniosku o przyznanie pomocy oraz opracowaniu biznesplanu”. Bogatsi w wiedzę i doświadczenie pozyskane podczas wykładów i warsztatów oraz nawiązane relacje z LGD z całej Polski, jesteśmy gotowi służyć Państwu pomocą w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.