"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Kolejny etap za nami!

Dnia 13.07.2016 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Nadarzy-Raszyn-Michałowice w osobach Prezesa p. Marcina Rybickiego oraz Wiceprezesa p. Krzysztofa Grabki, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim „Umowę o przyznaniu pomocy” w ramach działania „LEADER” poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Pokonaliśmy kolejny krok przybliżający nasze Stowarzyszenie do celu jakim jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie przypominamy, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze LGD – Rusiec, ul. Osiedlowa 72 codziennie w godz. 8:00 – 16:00. Serdecznie zapraszamy na konsultacje w związku z pozyskiwaniem dotacji unijnych.

Podpisanie umowy ramowej na realizację LSR

17. 05. 2016 r. zostało podpisanych 29 umów na unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na terenie województwa mazowieckiego. LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice reprezentowali dwaj Wiceprezesi Stowarzyszenia p.Krzysztof Grabka oraz p.Michał Kucharski.

Foto żródło: Referat Prmocji Gmina Michałowice, Referat Promocji Gmina Raszyn, https://www.facebook.com/rzecznik.prasowy.UMWM/?fref=ts