"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

WZC 31.03.2016 r. – podsumowanie

Dnia 31.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice. Po wstępnej weryfikacji przegłosowane zostały zmiany w statucie zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Zarząd został upoważniony do korekt w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego na etapie sprawdzania LSR.

Spotkania informacyjne

 

Od stycznia 2016 r. trwa ocena naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i od jej wyników zależy, czy strategia którą przygotowaliśmy zostanie wybrana do realizacji. O wynikach konkursu na wybór LSR poinformujemy na stronie internetowej. Niezależnie od niej w najbliższym czasie planujemy spotkania informacyjne z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami na temat możliwości i zasad uczestnictwa w realizacji projektów które, mamy nadzieję, zostaną wdrożone w wypadku pozytywnego zakończenia procedury konkursowej.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w takich spotkaniach bardzo prosimy o zgłoszenie, kontakt mailowy na adres LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice: lgd@nadarzy-raszyn.pl celem umówienia terminu i miejsca takiego spotkania.

 

Konsultacja indywidualna z p. Michałem Siejkiem ze Stadniny w Dawidach

zdjęcie dorzadztwo w biurze (1)

 

 

Podziękowania

W dniu 31 grudnia 2015 roku Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice złożyła w Urzędzie Marszałkowskim – Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w ramach konkursu o „Wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność”.

Dziękujemy Mieszkańcom gmin: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice za uwagi, sugestie oraz pytania, które pojawiały się na organizowanych przez nas spotkaniach, podczas konsultacji oraz dyżurów LGD. Wypełnione przez Państwa ankiety jak i maile z uwagami pozwoliły nam zdefiniować mocne i słabe strony naszych gmin oraz określić szanse i zagrożenia na przyszłość przy uwzględnieniu pomocy osobom „najsłabszym” (z tzw. grup defaworyzowanych).

Dziękujemy Państwu za aktywność i zaufanie – wiemy jakie plany pragniecie Państwo zrealizować przy pomocy środków unijnych prywatnie jak i w Waszym otoczeniu – społecznie. Dołożyliśmy starania aby zostały one uwzględnione w Strategii, a przede wszystkim w Budżecie LSR.

Dziękujemy Pracownikom Gmin, Członkom Stowarzyszenia, Członkom Zarządu za pomoc i aktywne włączenie się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania

18 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania.

Podczas spotkania zapadły bardzo ważne decyzje:

1. Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn” przyjęła do swojego grona nowego członka – gminę Michałowice. W związku z tym nasze Stowarzyszenie nosi obecnie nazwę Lokalna Grupa Działania  „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice”.

2. Została powołana Rada LGD, która będzie odpowiedzialna za wybór i  ocenę operacji do dofinansowania. Rada liczy 9 członków, po trzech z  każdej z gmin – członków.

3. Został przyjęty nowy Statut, Regulaminy funkcjonowania poszczególnych organów: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej.

4. Zostały zatwierdzone: Plan Działania, Budżet i zaakceptowana Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).

Do 30.12.2015 roku Lokalna Strategia Rozwoju musi trafić do Urzędu Marszałkowskiego do oceny. Na wyniki oceny będziemy czekać do 24 maja 2016 roku.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych