"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

Reguły, dnia 25 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. administracyjnych

Zarząd Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. administracyjnych w LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

wybrana została Pani Sandra Szymczak, zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie wyboru:

Komisja dokonała wyboru pracownika na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych – wybrano Panią Sandrę Szymczak. O wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem pracy biurowej oraz bardzo dobrą znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera. Pani Sandra Szymczak spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Zarząd Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice