"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Nowe miejsce pracy w wyniku doposażenia parku maszynowego lokalnej Firmy Usługowo -Handlowej Emilia”

Nazwa beneficjenta: Wiesław Materac „Firma Usługowo-Handlowa Emilia”

Kwota przyznanego wsparcia: 94 570,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Cel operacji polegał na zakupie maszyny pakującej metodą flow-pack (foliowanie) i współpracującej z nią drukarki przemysłowej. Przedsięwzięcie wpłynęło na wydajność, estetykę, jakość i czas realizacji procesu usługowego – kompletacja i foliowanie.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Wiesław Materac „Firma Usługowo-Handlowa Emilia”
Badylarska 48
05-816 Opacz-Kolonia
Tel: 22 723 08 27
601 235 056
www.emilia.waw.pl