"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Nowa działalność gospodarcza w zakresie usługi, handlu i produkcji

Nazwa beneficjenta: Jaromir Janczak

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie firmy świadczącej usługi montażu systemu alarmowego/lokalizacyjnego do pojazdów kempingowych. Środki zostaną w szczególności przeznaczone na modernizację budynków, utworzenie powierzchni handlowo-usługowej.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Jaromir Janczak
ul. Regulska 41
05-816 Reguły
Tel.: 22 610 10 00
e-mail: kontakt@szerokiejdrogi.com
www: https://szerokiejdrogi.com/


Fot. Jaromir Janczak