"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. administracyjnych

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych. Do dnia 21 lipca 2015 roku, do godziny 12:00 prosimy o składanie dokumentów wymienionych w załączniku na adres mailowy: lgd@nadarzyn-raszyn.pl

Ewentualne pytania i wątpliwości można zgłaszać pod ww. adres mailowy.

» Szczegóły ogłoszenia