"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Mając na uwadze wyniki konsultacji aktualizacji LSR Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w zakresie zmiany wskaźników realizacji LSR, aktualizacji planu działania, budżetu oraz planu finansowego pragniemy poinformować, że Zarząd LGD dokonał aktualizacji LSR na swoim posiedzeniu w dniu 17 lutego 2023 r. Samorząd Województwa zatwierdził zaproponowane zmiany LSR w powyżej wskazanym zakresie.

Treść aktualnej wersji LSR do pobrania.