"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn zaprasza:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn

logo2

Urząd Gminy Nadarzyn Urząd Gminy Raszyn

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW:

 • zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej, 
 • zainteresowanych pozyskaniem funduszy na cele niekomercyjne,
 • zainteresowanych rozwojem naszej gminy,
 • mających dobre pomysły i chcących działać dla dobra społeczności lokalnej.

na spotkania:

– dnia 7 października 2015r. o godz. 18:00

(w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn)

– dnia 8 października 2015r. o godz. 18:00

(w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn)

 

Spotkanie ma na celu:

 1. Przybliżenie mieszkańcom gminy tematu Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn i inicjatywy LEADER.
 1. Przekazanie informacji jak będzie można pozyskać środki unijne w ramach PROW, Oś LEADER.
 1. Zebranie jak największej liczby uwag i wniosków, jakie cele,
  na które będzie można pozyskiwać fundusze,
  mają zostać wpisane do LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LSR.
 • Wszystkie spotkania z udziałem lokalnej społeczności są współfinansowane w szczególności
  ze środków EFRROW w ramach PROW 2014 – 2020.