"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

List do mieszkańców

Rusiec, dnia 10.09.2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn

Rusiec, ul. Osiedlowa 72,

05-830 Nadarzyn

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że dnia 8 czerwca 2015 roku mieszkańcy, przedstawiciele samorządów, lokalnego biznesu oraz organizacji społecznych powołali Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Nadarzyn-Raszyn, której celem jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju lokalnego na terenie gmin partnerskich. Nasze działania zaczynamy od inicjatywy „Leader”, która jest zaplanowana w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W Unii Europejskiej „Leader” jest wdrażany od lat dziewięćdziesiątych, i zakłada on działania oddolne, to znaczy planowane i wdrażane przez aktywnych, ale zorganizowanych /np. w formie stowarzyszeń/ członków lokalnych społeczności. Każda taka organizacja może liczyć na wsparcie środkami publicznymi, pod warunkiem że opracuje i będzie skutecznie wdrażała dokument zwany Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Do końca listopada 2015 roku Stowarzyszenie które reprezentujemy również zamierza taką LSR opracować. Czas który mamy do dyspozycji chcemy potraktować nie tylko jako okazję do roboczych spotkań i dyskusji, lecz również jako czas integracji członków naszej nowej organizacji, która na koncie ma już kilka sukcesów. Najważniejszymi są uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, oraz podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa mazowieckiego dotyczącego pozyskania Wsparcia Przygotowawczego. Mamy nadzieje, że te środki pomogą nam przygotować dobry dokument (LSR) , dzięki któremu będzie można sięgnąć po znacznie większą pomoc na znaczące inwestycje w lokalne potrzeby.

Serdecznie Państwa zapraszamy i liczymy na aktywny udział w pracach zespołu przygotowującego naszą Lokalną Strategię Rozwoju.

Zapraszamy zatem na spotkania:

Gmina Nadarzyn – 7 października 2015r. o godz.18:00 w Urzędzie Gminy Nadarzyn (sala konferencyjna),

Gmina Raszyn – 8 października 2015 r. o godz.18:00 w Urzędzie Gminy Raszyn (sala konferencyjna)

Witold Czuksanow

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn