"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

LGD zaprasza na szkolenia dla przedsiębiorców

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem środków Leader organizowane w każdej z gmin członkowskich LGD. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nadarzyn-Raszyn-Michałowice a także na temat dotacji, w zakresie Premii na rozpoczęcie działalności oraz Rozwinięcie istniejącej działalności.

Miejsce Data
Urząd Gminy Nadarzyn
Sala Rady, nr 130
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
7 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 9.00 – 11.00
Centrum Kultury Raszyn w Raszynie
Sala 007,
Aleja Krakowska 29A
05-090 Raszyn
7 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 12.00 – 14.00
Urząd Gminy Michałowice
Sala 220, II piętro
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
7 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 15.00 – 17.00

Do 19 marca 2019 r. trwa nabór na operacje w zakresie Premii na rozpoczęcie działalności oraz Rozwinięcie istniejącej działalności dla mieszkańców obszaru LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice; więcej informacji na stronie LGD http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-22019/ oraz http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/ogloszenie-nr-32019/