"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza na warsztat refleksyjny 24.01.2023 r.

Początek Nowego Roku jest także czasem podsumowań Starego Roku. Dlatego LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice zaprasza członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej, oraz członków stowarzyszenia na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się we wtorek 24.01.2023 r. w godzinach 10:00-15:00 w biurze LGD, w urzędzie Gminy Michałowice (lok. IX).

Podczas warsztatu będziemy chcieli porozmawiać z Państwem na następujące tematy:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Państwa głosy posłużą do oceny obecnej sytuacji naszego LGD oraz do wypracowania wniosków co do konieczności przeprowadzenia zmian. W trakcie warsztatów zostanie także Państwu przedstawione podsumowanie działań stowarzyszenia w 2022 r.

Zaznaczamy także, że niezwykle miło będzie się spotkać z Państwem w Nowym Roku. Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym. Gwarantujemy miłą atmosferę i merytoryczną rozmowę.

Do zobaczenia!