"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Konsultacyjne społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Na podstawie zebranych podczas spotkań informacji i wniosków m.in. w zakresie analizy mocnych i słabych stron, potencjału, potrzeb, kierunków rozwoju obszaru LGD gmin z powiatu pruszkowskiego: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice oraz wydatkowania środków w kolejnych latach, przygotowany zostanie projekt Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem umożliwiającym ubieganie się przez LGD o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przeznaczone na rozwój gmin objętych działaniem LGD, z których będą mogli korzystać m.in. osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, gminy.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju i udział w spotkaniach konsultacyjnych.