"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Konsultacje

Osoby zainteresowane doradztwem na podjęcie działalności gospodarczej zapraszamy po telefonicznym umówieniu spotkania:

☎ 575905308

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachęcamy do załatwiania spraw droga telefoniczną lub elektroniczną mail: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl