"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Konsultacje społeczne dotyczące Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów GRANTOWYCH w zakresie przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorząd do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów GRANTOWYCH. Projektowane zmiany polegają na przygotowaniu przez grupę roboczą projektu kryteriów w zakresie przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zaproponowane kryteria wynikają zarówno z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju jak i są odpowiedzią na zakres działań realizowanych w ramach przedsięwzięć grantowych w LSR.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo do dnia 28 maja 2024 r., do godz. 12.00. na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej na adres email: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl oraz lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl lub dostarczyli osobiście do biura LGD ul. Graniczna 2, 05-830 Nadarzyn w godzinach od 9:00 -16.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej uwagi w sprawie zmiany w zapisach kryteriów grantowych Nadarzyn-Raszyn-Michałowice jest wskazanie w formularzu numeru telefonu adresu zamieszkania oraz gminy członkowskiej Wnoszącego.

Do pobrania:

  • Formularz zgłaszania uwag do aktualizacji Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych LSR Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice (Pobierz)
  • PROCEDURY OCENY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW ORAZ WYBORU GRANTOBIORCÓW (Pobierz)