"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Konsultacje społeczne dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

Przystępujemy do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE. W projekcie wprowadzono kilka zmian wynikających z potrzeby dostosowania zapisów strategii do okresu wdrożenia i usprawnienia wydatkowania środków na rzecz beneficjentów. Poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl do 8.03.2017 r. do godz. 14.00.

Do pobrania:
projekt aktualizacji LSR NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE