"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat po posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W dniu 31 stycznia 2022 r., odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, w czasie którego dokonano oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2021 oraz nr 4/2021.

Łączna wartość projektów wybranych przez Radę w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną wynosi 361 311 EUR/1 445 244 PLN. Operacje wybrane dotyczą jednostek sektora finansów publicznych.

Przedmiotem posiedzenia Rady były również operacje w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1. Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej o łącznej wartości, która wynosi 175 000 EUR/700 000 PLN. Operacje wybrane dotyczą wniosków przygotowanych przez osoby fizyczne, które planują otworzyć działalność gospodarczą.

Dokumentacja zostanie obecnie skierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie nastąpi kolejny etap kontroli administracyjnej wniosków, ewentualne uzupełnienia i zawarcie umowy z beneficjentami.

Do pobrania:

  1. Protokół z posiedzenia rady
  2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 3/2021
  3. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 4/2021
  4. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 3/2021
  5. Lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 4/2021