"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/2019

Dotyczy : postępowania na realizację usługi pt. ,,TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” publikacja wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości gminy Michałowice oraz realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem albumu podsumowującego konkurs, nr zapytania ofertowego 2/2019

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.