"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Komunikat o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2019

Dotyczy : postępowania na realizację usługi pt. „Raszyn wczoraj, dziś i jutro” wydanie filmu dokumentalnego, nr zapytania ofertowego 1/2019

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.