"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Kompleksowa obsługa imprez w tym eventów, konferencji, pikników dla osób prywatnych oraz firm

Nazwa beneficjenta: Kacper Taczanowski THEBESTBUDKA

Kwota przyznanego wsparcia: 81 165,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było utworzenie jednego stanowiska pracy dla Junior event manager, został zakupiony sprzęt komputerowy i fotograficzny oraz mobilny bar kawowy.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Kacper Taczanowski
Zacisze 11a
05-090 Raszyn
Tel: 509 619 038
Mail: info@thebestbudka.com.pl
www: https://thebestbudka.com.pl/


Fot. Kacper Taczanowski