"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Interpretacja w zakresie konieczności uzyskania innych decyzji, pozwoleń, zezwoleń

W związku z pytaniami beneficjentów premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie konieczności uzyskania innych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy prawa, w tym zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, prezentujemy interpretację ARiMR z dnia 30.05.2017 r. w tym temacie.

Załącznik do pobrania