"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Inetligentny ogród-GMS (garden management system)

Nazwa beneficjenta: Sanvest Maciej Mijas

Kwota przyznanego wsparcia: 62 924,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej o zakup nowych urządzeń pozwalających wdrożyć na rynek całkowicie innowacyjną usługę mającą na celu wykonywanie systemów instalacji ogrodowych sprzężonych w 1 nadrzędny system GMS mający na celu optymalizację zużycia energii, poprawę efektywności pracy systemów, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Sanvest Maciej Mijas
ul. Polna 16
05-805 Otrębusy
Tel: 501 177 911
e-mail: biuro@sanvest.pl
www.sanvest.pl


Źródło: Maciej Mijas