"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Hubert Nowakowski – sklep internetowy z elegancką modą męską

Nazwa beneficjenta: Hubert Nowakowski

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na rozpoczęciu działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie w zakresie prowadzenia sklepu internetowego z eleganckim, męskimi ubraniami. W ramach operacji został zakupiony sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Hubert Nowakowski – sklep internetowy z elegancką modą męską.
ul. Śliwkowa 1
05-806 Granica
Tel: 512425514