"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Film promocyjny LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

👋 Obejrzyjcie film promocyjny LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 🎥 👉🔗 Zobaczycie najważniejsze projekty dotacyjne LGD ❤ 100% prawdziwych beneficjentów z każdej z naszych gmin członkowskich. Zapraszamy!

https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/videos/222594425799506/