"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Doposażenie przychodni w sprzęt medyczny w miejscowości Granica

Nazwa beneficjenta: Wand Sp. z o.o.

Kwota przyznanego wsparcia: 76 810,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było doposażenie przychodni w sprzęt medyczny w miejscowości Granica.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Wand Sp. z o.o.
Al. Wilanowska 368C /U4
02-665 Warszawa
Tel. 22 7244828


Fot: Monika Michalak