"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Czas podsumowań w LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice | Podsumowanie warsztatu refleksyjnego i prezentacja ewaluacji ex-post

Początek Roku 2023, to czas podsumowań. W mijającym tygodniu przeprowadziliśmy warsztat refleksyjny, w ramach tzw. ewaluacji on going, działalności naszego stowarzyszenia. Wzięli w nim udział członkowie zarządu, przedstawiciele rady i komisji rewizyjnej oraz inni członkowie LGD. Dziękujemy za Wasz czas, zaangażowanie i dobrą dyskusję! Wasze uwagi posłużą do usprawnienia działalności stowarzyszenia.

Już teraz możemy zaprezentować Wam listę najważniejszych postulatów sformułowanych podczas warsztatu przez uczestników. Zapytaliśmy Was:

Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Oto odpowiedzi ankietowanych:

 • mniej rywalizacji więcej współpracy;
 • lepszy ( skuteczniejszy ) kontakt z Urzędem Marszałkowskim;
 • większa aktywność LGD w wydarzeniach okolicznościowych i spotkaniach z mieszkańcami;
 • rozpowszechnienie wiadomości o LGD- co to jest, czym się zajmuje, jak może pomóc/wesprzeć mieszkańców;
 • Większa współpraca z ngo;
 • działania dla młodych w strukturach ngo (żeby LGD żył a nie ,, był”);
 • realizacja ciekawych projektów;
 • współpraca między gminami LGD;
 • lepsza komunikacja z mieszkańcami gmin;
 • udział LGD w imprezach, wydarzeniach gminnych;
 • lepsza komunikacja z Urzędem Marszałkowskim;
 • współpraca pomiędzy wszystkimi gminami;
 • brak zaangażowania  LGD w spotkania z mieszkańcami;
 • rozszerzyć zakres funduszy z jakich korzysta LGD;
 • dokonać rebrandingu- zmiana należy do LGD;
 • więcej działań w social mediach (FN, Instagran);
 • zmiana logo – przyjazna nazwa;
 • więcej działań dla lokalnych ngo ( np. szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne i integracja).

W nadchodzących miesiącach będziemy chcieli wdrożyć w życie jak najwięcej z Waszych postulatów.

W mijającym tygodniu otrzymaliśmy także raport z ewaluacji ex post LSR na lata 2014-2020. To bardzo ważny dokument podsumowujący działalność naszego LGD podczas całej, mijającej perspektywy finansowej. Wnioski z tego dokumentu uwzględnimy w procesie tworzenia nowego LSR.

Z raportem z ewaluacji ex post możecie się zapoznać tutaj.