"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Wydarzenia i wydawnictwa promujące

Raszyn wczoraj, dziś i jutro – wydanie filmu dokumentalnego

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na opracowaniu, nagraniu oraz wydaniu filmu poświęconego tradycji, kulturze i teraźniejszości Gminy Raszyn. Projekt służy promocji obszaru LSR poprzez pokazanie tradycji i kultury.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Fot: Sandra Szymczak

Wydanie publikacji promującego obszar LSR albumu fotograficznego „Historie mieszkańców Raszyna, Falent i okolic”

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na opracowaniu i wydaniu wydawnictwa promocyjnego obszaru LSR albumu fotograficznego obejmującego dziedzictwo Raszyna, Falent i okolic. Projekt służy promocji obszaru LSR poprzez pokazanie tradycji i kultury oraz teraźniejszości gminy Raszyn i najbliższych okolic.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Żródło: https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos/2685110398379390

Tacy byliśmy Tacy jesteśmy publikacja wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice. Realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem albumu podsumowującego konkurs

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na opracowaniu i wydaniu wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


https://www.facebook.com/lgdnadarzynraszyn/photos/2693026327587797

Promocja obszaru LSR przez Orkiestrę OSP Nadarzyn

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na opracowaniu, nagraniu oraz wydaniu filmu dotyczącego wydarzeń promujących obszar LSR przez Orkiestrę OSP Nadarzy. Na potrzeby projektu zostały zakupione instrumenty muzyczne oraz umundurowanie dla członków orkiestry.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Koncerty na stulecie odzyskania niepodległości w Gminie Michałowice

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Projekt polegał na organizacji dwóch koncertów niebiletowanych, otwartych dla mieszkańców

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne,285

Dolina Utraty promocja lokalnych zasobów Gminy Michałowice

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 50 000,00 zł zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Projekt polegał na organizacji spływu kajakowego w Dolinie Utraty na terenie Gminy Michałowice. Operacja miała na celu integrację społeczną mieszkańców i budowanie tożsamości lokalnej.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Warszawa
tel.: 575-905-308
email: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
www: nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


Źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieABC/photos/?ref=page_internal