"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę

Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 85 900 zł zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji jest zagospodarowanie placu przy OSP Nowa Wieś na potrzeby Centrum edukacyjnego, które stanowić będzie miejsce edukacji dla szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, ale również dorosłych mieszkańców gminy dotyczących historii pożarnictwa oraz bieżącej profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego. Zajęcia w Centrum prowadzone będą przez grupę przeszkolonych strażaków wolontariuszy pełniących służbę zarówno w systemie codziennym, jak i zmianowym. Zajęcia w części obejmować będą edukację w zakresie bezpiecznych zachowań oparte będą dostępnych w internecie na licencji publicznej filmach edukacyjnych, grafikach, zdjęciach, prezentacjach multimedialnych. Zastosowane zostaną także elementy interaktywne dla dzieci – zgadywanki, puzzle, układanki, kolorowanki, makieta, nagrzane drzwi, śmieci w lesie, które ułatwią zrozumienie i utrwalenie przedstawianych zagadnień. W kontenerze wystawowym prezentowane będą również wybrane zbiory bogatej kolekcji ze zbiorów OSP prezentujących historyczne stroje strażackie i archiwalne zdjęcia z epoki.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent: Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. (22) 350 91 91


Zagospodarowanie terenu działek o nr ewidencyjnych 513, 514 w miejscowości Wolica

Nazwa beneficjenta: Gmina Nadarzyn

Kwota przyznanego wsparcia: 540 595,64 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja dotyczyła zagospodarowania terenu działek w miejscowości Wolica.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Urząd Gminy Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 85
e-mail: gmina@nadarzyn.pl


Źródło: Urząd Gminy Nadarzyn

„Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi”

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 534 760,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiornika wodnego „Smug” położonego w Nowej Wsi. W wyniku rej realizacji powstało miejsce rekreacji pozwalające na aktywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz powstanie nowych miejsc pracy.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Urząd Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
tel. (22) 350 91 91


Źródło: UG Michałowice

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowościach Stara Wieś i Strzeniówka

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Nadarzyn

Kwota przyznanego wsparcia: 419 740,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Operacja polegała na zagospodarowaniu działek w miejscowości Strzeniówka oraz działki w miejscowości Stara Wieś. Projekt zakładał poprawę jakości życia mieszkańców wsi poprzez poprawę warunków rekreacji i zabawy dla mieszkańców wsi Strzeniówka i Stara Wieś w gminie Nadarzyn.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Urząd Gminy Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
Tel. 22 729-81-85
e-mail: gmina@nadarzyn.pl
www.nadarzyn.pl


Źródło: UG Nadarzyn