"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Aktualności

Unieważnienie postępowania do zapytania ofertowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie informuje, że w związku z odstąpieniem od zamówienia dot. zapytania ofetowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ zamawiającego Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, a tym samym istotnej zmiany zakresu zapytania ofertowego, unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.

  • Protokół z postępowania do zapytania ofertowego nr 02/2021/MLBIS/LKGŚ do pobrania TUTAJ.

Posiedzenie Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej

Pragniemy poinformować, że w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 15.00 w Restauracji „Ucieranie Treści” w Pruszkowie odbędzie się posiedzenia Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej w czasie której dokonana zostanie ocena zgłoszeń złożonych w ramach Konkursu „Marka Lokalna” wraz z wyborem laureatów.

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2021/MLBIS/LKGŚ

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem dla partnerów projektu współpracy, tj. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Wydatek sfinansowany będzie w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Marka Lokalna na BIS” akronim MLBIS w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.