"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

„Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi”

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 534 760,00 zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji było zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiornika wodnego „Smug” położonego w Nowej Wsi. W wyniku rej realizacji powstało miejsce rekreacji pozwalające na aktywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz powstanie nowych miejsc pracy.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent:

Urząd Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
tel. (22) 350 91 91


Źródło: UG Michałowice