"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Badanie ankietowe mieszkańców LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice​ do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie i oceny działania naszego stowarzyszenia w ubiegłym 2018 roku. Link do ankiety poniżej

https://www.survio.com/survey/d/X2E1C6G2M1A7K4E9X

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice​.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 22 lutego 2019 r.

Wszelkich wyjaśnień udziela biuro LGD mail: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl​