"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Ankieta – zachęcamy do wypełnienia!

Szanowni Państwo,
Członkowie i Sympatycy LGD,

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. To bardzo ważny dokument dla naszego stowarzyszenia oraz dla społeczności lokalnej. W jego ramach ustalimy cele, które będziemy realizowali w nowej perspektywie finansowej i wskażemy obszary, które razem będziemy zmieniać.

Dlatego bardzo ważne jest byśmy rzetelnie poznali potrzeby Was – Członków Społeczności Lokalnej. Prosimy o poświęcenie nam chwili Waszego cennego czasu i wypełnienie poniższej ankiety. Odpowiecie w niej na wiele pytań dotyczących rozwoju infrastruktury, przedsiębiorczości, ochrony przyrody, potrzeb mieszkańców oraz innowacji. Dzięki Waszym odpowiedziom będziemy mogli przygotować bardzo dobry LSR i pozyskać fundusze europejskie, które posłużą do realizacji wielu ważnych działań.

W najbliższym czasie będziemy także informować o kolejnych akcjach związanych z pracą nad strategią. Dlatego uważnie śledźcie naszą stronę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania dotyczące nowego LSR lub chcielibyście nam pomóc, to piszcie w tej sprawie na adres: jdorosz@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Wypełnij ankietę