"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Akademia Społecznie Aktywnych

W dniu 9 kwietnia br. p. Marcin Rybicki – Wiceprezes LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice reprezentował nasze Stowarzyszenie w „Akademii Społecznie Aktywnych” w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Tematem spotkania była „Promocja działań w organizacjach społecznych i pozyskiwanie sojuszników”. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.  jak budować pozytywny wizerunek organizacji w swoim środowisku działania, poznali skuteczne sposoby docierania do odbiorców i przekazywania informacji o swoich inicjatywach, w tym także opanowali niełatwą sztukę skutecznej współpracy z lokalnymi mediami. Szkolenie było również kolejną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami.

Fotografie wykonał p. Piotr Tomaszewski.