"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Michałowice

Kwota przyznanego wsparcia: 85 900 zł zł

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta:
Celem operacji jest zagospodarowanie placu przy OSP Nowa Wieś na potrzeby Centrum edukacyjnego, które stanowić będzie miejsce edukacji dla szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, ale również dorosłych mieszkańców gminy dotyczących historii pożarnictwa oraz bieżącej profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego. Zajęcia w Centrum prowadzone będą przez grupę przeszkolonych strażaków wolontariuszy pełniących służbę zarówno w systemie codziennym, jak i zmianowym. Zajęcia w części obejmować będą edukację w zakresie bezpiecznych zachowań oparte będą dostępnych w internecie na licencji publicznej filmach edukacyjnych, grafikach, zdjęciach, prezentacjach multimedialnych. Zastosowane zostaną także elementy interaktywne dla dzieci – zgadywanki, puzzle, układanki, kolorowanki, makieta, nagrzane drzwi, śmieci w lesie, które ułatwią zrozumienie i utrwalenie przedstawianych zagadnień. W kontenerze wystawowym prezentowane będą również wybrane zbiory bogatej kolekcji ze zbiorów OSP prezentujących historyczne stroje strażackie i archiwalne zdjęcia z epoki.

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma:

Beneficjent: Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. (22) 350 91 91