"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Przewidywane wyniki operacji: Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w tym realizacja Planu Komunikacji.

630 TYS. ZŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW DLA NASZEGO STOWARZYSZENIA

Kolejny sukces Stowarzyszenia LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Otrzymamy dodatkowe fundusze pochodzące z unijnego programu PROW 2014-2020

Jako jedna z 16 spośród 29 mazowieckich lokalnych grup działania nasza LGD otrzyma dodatkowe środki na realizację lokalnej strategii rozwoju. Warunkiem otrzymania bonusa była osiągnięcie do sierpnia 2019 roku co najmniej 65 % wartości zawartych umów przez naszych beneficjentów w stosunku do limitu wskazanego w naszej strategii wynoszącego 6,3 mln zł.

Teraz zarząd LGD podejmie decyzje o szczegółowym podziale środków, lecz co najmniej 50 % tych środków przeznaczymy na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.

Do końca marca br. zaktualizujemy naszą lokalną strategię rozwoju i zawrzemy dodatkowy aneks do umowy ramowej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Po tym terminie będziemy informować o dodatkowych naborach na rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.